ตั้งให้เราเป็นเว็บแรกที่คุณเลือก เก็บเราไว้เป็นเว็บโปรด
สมัครสมาชิก ได้มากกว่าที่คุณคิด เข้าสู่ระบบ

>> ตะกรุดอาถรรพ์เทพคุ้มดวง คู่บารมี <<

[คัดลอกลิงก์]
โพสต์ 2015-6-8 23:56 | ดูโพสต์ทั้งหมด
Nujeab ตอบกลับเมื่อ 2015-6-8 10:50
ใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว ปีนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี

ใครหนอๆๆ
โพสต์ 2015-6-9 20:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ
โพสต์ 2015-6-10 09:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แต่ละพรรษาอาจารย์สามารถทำได้เพียงไม่กี่ดอกเท่านั้น...พรรษานี้ผู้ใดจะโชคดีได้บูชา...
โพสต์ 2015-6-13 00:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
morntanti ตอบกลับเมื่อ 2015-6-10 09:09
แต่ละพรรษาอาจารย์สามารถทำได้เพียงไม่กี่ดอกเท่านั้น...พรรษานี้ผู้ใดจะโชคดีได้บูชา...

เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ
โพสต์ 2015-6-13 06:35 | ดูโพสต์ทั้งหมด


การสร้างตะกรุดอาถรรพ์เทพหนุนดวง เพื่อให้ผู้บูชา ระลึกถึงข้อธรรม


เทวตานุสสต          แปลว่า ระลึกถึงความดีของเทวดาเป็นอารมณ์ เทวดา แปลว่า ผู้ประเสริฐ         ความประเสริฐของเทวดามีอย่างนี้ ถ้าพูดกันตามความนิยมแล้ว ท่านที่จะเป็นเทวดาก็ต้องเกิดเป็นคนก่อน         เมื่อเป็นคนก็ต้องศึกษาหลักสูตรของเทวดาว่า จะเป็นเทวดานั้นต้องเรียนรู้แล้วปฏิบัติอะไรบ้าง         หลักสูตรที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่ามี ๒ แบบ คือ

เทวดาแบบที่ ๑         
เป็น เทวดาชั้นกามาวจร คือ ชั้นจาตุมหาราช ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา         ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี รวม ๖ ชั้นด้วยกัน ทั้ง ๖ ชั้นนี้         บวกภูมิเทวดาที่เรียกว่าพระภูมิเจ้าที่ และรุขเทวดา พวกเทวดาที่มีวิมานอยู่ตามสาขาของต้นไม้         ที่เรียกว่า นางไม้ เข้ากับเทวดาชั้นจาตุมหาราช เทวดา ๖ ชั้นนี้ ท่านว่าใครจะไปเกิดในที่นั้น         ๆ เพื่อเป็นเทวดา ต้องศึกษาและปฏิบัติตามเทวตาหลักสูตรเสียก่อน คือท่านให้เรียนรู้เทวธรรมที่ทำตนให้เป็นเทวดา         ได้แก่

        ๑. หิริ ความละอายต่อความชั่วทั้งหมด ไม่ทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
        ๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวผลของความชั่วจะลงโทษ ไม่ยอมประพฤติชั่วทั้งกายวาจาใจ         ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

ทั้งนี้ก็หมายความว่า ต้องเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ และมีจิตเมตตาปรานี         ตลอดกาลตลอดสมัย ถึงแม้ยังไม่ได้ฌานสมาบัติก็ไม่เป็นไร เอากันแค่ศีลบริสุทธิ์         มีจิตเมตตาปรานีใช้ได้ ท่านว่าใครศึกษาและปฏิบัติหลักสูตรนี้ได้ครบถ้วน เกิดเป็นเทวดาได้         หากปฏิบัติได้อย่างเลิศก็เป็นเทวดาอย่างเลิศ ถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางก็เป็นเทวดาปานกลาง         ถ้าปฏิบัติอย่างหยาบ ก็เป็นเทวดาเล็กๆ เช่น ภูมิเทวดา หรือรุขเทวดา พระพุทธเจ้าท่านตรัสหลักสูตรของเทวดาประเภทที่         ๑ ไว้อย่างนี้ ท่านผู้อ่านจงจำไว้ให้ขึ้นใจ จะได้ไม่สงสัยเรื่องเทวดา

* สรุปจากหนังสือไตรภูมิ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน           
เทวดาประเภทที่               ๒ นี้ ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า               พรหม ท่านจัดพรหมรวมทั้งหมด ๒๐ ชั้นด้วยกัน ท่านแยกประเภทไว้ดังนี้

              รูปพรหม มี ๑๖ ชั้น แยกเป็น ๒ ประเภทคือ พรหมที่ได้ฌานโลกีย์ ท่านจัดไว้               ๑๑ ชั้น กับพรหมที่เป็นพระอนาคามี และได้ฌาน ๔ ด้วย ๕ ชั้น รวมพรหมที่มีรูป               ๑๖ ชั้น

              อรูปพรหม มี ๔ ชั้น พรหมที่ไม่มีรูปนี้ เป็นโลกียพรหม ในหนังสือไตรภูมิท่านกล่าวว่า                อรูปพรหมนี้ไม่ได้ตั้งปนอยู่กับพรหม               แล้วก็ไม่ได้อยู่สูงกว่าพรหมที่มีรูป อยู่ในช่องกึ่งกลางระหว่างพรหมชั้นที่               ๘ กับพรหมชั้นที่ ๙

               หลักสูตร รูปพรหม

๑. ได้ฌานที่ ๑ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑,                ๒, ๓
              ๒. ได้ฌานที่ ๒ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๔, ๕, ๖
              ๓. ได้ฌานที่ ๓ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๗, ๘, ๙
              ๔. ได้ฌานที่ ๔ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ ๑๐ และ ๑๑

              ทั้งหมดนี้เป็นพรหมชั้นโลกีย์

โพสต์ 2015-6-13 06:39 | ดูโพสต์ทั้งหมด
เทวตานุสสติกรรมฐานถือว่าเป็นอารมณ์ที่สูงสุดในอนุสสติอันหนึ่ง ซึ่งบุคคลใดมีความนิยมในเทวตานุสสติกรรมฐานนี้ไซร้         เราจะพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นควรจะเป็น พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี ในชาติปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะต่ำเกินไป         เพราะว่ากำลังใจของท่านมีความพอใจในอนุสสติกรรมฐาน มันเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์
๏  การทรงเทวตานุสสติกรรมฐาน             ไม่ใช่ไปนั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัว คิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทำเราอาย             เรียกว่าเราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้าน เป็นคนใจบาง ไม่ใช่เป็นคนใจด้าน             และก็กลัว เป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจ
โพสต์ 2015-6-13 06:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด

โพสต์ 2015-6-13 08:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wind เมื่อ 2015-6-13 10:15

อาจารย์กำชับว่าตะกรุดที่ได้ไป เป็นพรหมก็จง ดำรงวิหารธรรมแห่งพรหม คือพรหมวิหารสี่ มิใช่หวังผึ่งเพียงแต่ความศักดิ์ในวัตถุที่สร้าง แต่อนุสติเตือนตนตามแบบอย่างวัตถุที่สร้างนี่เป็นหัวใจของการบูชาที่แท้จริง เทวานุสติ. สาธุๆๆ
โพสต์ 2015-6-14 06:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด
คือตัวแทน คุณงามความดี สาธุ
โพสต์ 2015-6-16 06:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
wind ตอบกลับเมื่อ 2015-6-13 08:05
อาจารย์กำชับว่าตะกรุดที่ได้ไป เป็นพรหมก็จง ดำรงวิหา ...

อาจารย์กำชับว่า..


ตะกรุดที่ได้ไป เป็นพระพรหม


ก็จง ดำรงวิหารธรรมแห่งพรหม คือพรหมวิหารสี่


มิใช่หวังผึ่งเพียงแต่ความศักดิ์ในวัตถุที่สร้าง


แต่อนุสติเตือนตนตามแบบอย่างวัตถุที่สร้าง


นี่เป็นหัวใจของการบูชาที่แท้จริง เทวานุสติ. สาธุๆๆ

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้