ตั้งให้เราเป็นเว็บแรกที่คุณเลือก เก็บเราไว้เป็นเว็บโปรด
สมัครสมาชิก ได้มากกว่าที่คุณคิด เข้าสู่ระบบ
ดู: 153950
ตอบกลับ: 17

ประวัติพญานาค แต่ละองค์

[คัดลอกลิงก์]
องค์พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา

ซึ่งเป็นหนึ่งในเทวดาจตุโลกบาล อยู่สวรรค์ชั้นจุตมหาราชิกา
มีเขตปกครองด้าน ทิศตะวันตก ของสวรรค์
เป็นจอมแห่งพญานาค ทั้งปวง
น่าจะเป็นเทพทางสายพุทธศาสนา เพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นคติในศาสนาพุทธ
จากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น

มีพระวรกายสีทอง พระนาภีสีทอง และพระเศียรสีทอง
พูดง่ายๆสีทองทั้งองค์  อยู่ในตระกลูวิรูปักขะ
แต่ดวงเนตรสีขาวอมฟ้าเหมือนตามนุษย์   
ด้วยเหตุที่ท่านเป็นเทวดาแปลง...แผลงเศียรได้ ๙ เศียรหรือกว่านั้น
เมื่อท่านเสด็จประพาสบาดาล มักจะมาประทับอยู่กับพระวรชา
ที่มา http://www.phayanaga.com/
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
องค์นางพญานพเกตุนาคิณีวิสุทธิเทวี
อยู่ในตระกลูฉัพยาปุตตะ
มีพระวรกายเป็นสีเงินยวง ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง
เป็นพระวรชายาขององค์ ท้าววิรุณปักษ์เข มหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา
เป็นพระธิดาขององค์ฤาษีพระกัศยะปเทพบิดร
และยังเป็นพระพี่นางขององค์จ้าวหล้าธนบดีศรีศตนนาคฯ

เป็นนางพญานาคิณีที่มีพระศิริโสภามาก งดงามอย่างประเสริฐ เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
องค์อินทรานาคราช หรือ องค์อินทร์คำไหล
เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูฉัพยาปุตตะ
ที่มีพระวรกายเป็นสีเงินยวงทั้งองค์ ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรก็เป็นสีเงินยวงเช่นกันสามารถแผ่พระเศียรได้ ๙ พระเศียร มีดวงพระเนตรสีฟ้าเหมือนตามนุษย์ เชื่อกันว่าพระองค์มักจะมาจำศีลที่ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำศรีมงคล อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อยู่เป็นประจำโดย
เฉพาะช่วงวันเข้าพรรษา

และที่สำคัญมีพระชายาที่เป็นนางพญานาคิณี คือ
นางพญาศรีสุนันทาแก้วเกศรานาคิณี

เป็นพญานาคราชที่เป็นภาคหนึ่งของ ท้าวสักกะเทวราชหรือองค์อัมรินทร์หรือพระอินทร์ ที่คนไทยรู้จักกันดี ตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธ ผู้เป็นเทวดาปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในบันดาสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นนับว่าเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนาพุทธ
และในพุทธประวัติมักจะกล่าวถึงพระองค์ท่านอยู่ด้วยตามเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
พระอินทร์มีพระมเหสีอยู่สี่พระองค์ ได้แก่
พระนางสุธรรมา พระนางสุจิตรา พระนางสุนันทา และพระนางสุชาดาซึ่งองค์ที่สามนี้ เมื่อพระอินทร์จำแลงแปลงพระองค์มาเป็นพญานาคพระนางสุนันทา ก็จะจำแลงแปลงตามลงมาด้วยเสมอๆในบรรดาพระมเหสีทั้งสี่พระองค์
พระองค์ที่ตามขึ้นไปเสวยบุญบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ช้าที่สุด
คือ พระนางสุชาดา เนื่องจาก ต้องบำเพ็ญเพียรกลายเป็นนกกระยางขาวเสียก่อน เพราะสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ นางทำบุญไม่เท่าบันดาอีกสามองค์ผู้เฒ่าผู้แก่จะรู้จักเรื่องราวนางนกกระยางขาวเป็นอย่างดีเพราะนำมาเป็นหมอลำเรื่องต่อกลอน หรือ ประยุกต์เป็นเทศน์แหล่อิสานสอนคนให้รู้จักการทำบุญสุนทานได้อย่างดีเยี่ยม  รายละเอียดเกี่ยวกับพระอินทร์มีเยอะมากสามารถไปหาข้อมูลได้จากหลายๆแหล่ง


 เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:04 | ดูโพสต์ทั้งหมด
นางพญาศรีสุนันทาแก้วเกศรานาคิณี

สำหรับประวัติและภาพของทูลกระหม่อมพระองค์นี้
ต้องให้จ้าวหล้าฯมาเพิ่มเติมครับแต่ที่มีข้อมูล คือ

พระวรกายท่าน  ส่วนที่เป็นเกล็ดจะเหมือนออกสีน้ำตาล ๆ
มองภาพโดยรวมสีเหมือนสีงูเห่า แต่บางครั้งจะสร้างเป็นสีทอง  
  แต่ส่วนมากจะถวายสีให้ท่านเป็นสีน้ำตาลทอง

 เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชที่อยู่ตระกลูเอราปัถถะ
พระองค์มีพระวรกายเป็นสีเขียวเข้ม
ปล้องพระ นาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทองเป็นพญานาคราชประจำองค์ท้าวสักกะเทวราช(พระอินทร์)
ซึ่งเป็นพระโอรสของพญานาโคศิรินาคราชกับ
นางพญาศรีนคราบาดาล(แม่ย่าศรีเมือง)
ปกครองพญานาคฝั่งประเทศไทยทั้งหมด
โดยเฉพาะบริเวณภาคอิสานเกือบทั้งหมด
เวียงวังอยู่ที่คำชะโนดหรือวังนาคินทร์
ซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล
(ซึ่งทั้งหมดอยู่ ๓ แห่ง คือ
๑. หนองคันแท บริเวณตอนใต้ของธิเบต ประเทศจีน
๒. บริเวณประเทศลาว กรุงเวียงจันทร์ ตอนนี้สร้างพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ปิดทางขึ้นลงเรียบร้อยแล้ว และ
๓. ที่พรหมประกายโลกหรือวังนาคินทร์ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี)

เจ้าปู่ศรีสุทโธฯ มีพระชายาหลายพระองค์
แต่ที่เป็นมเหสีเอกคู่บารมี คือ นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี


 เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:07 | ดูโพสต์ทั้งหมดองค์นางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวี
อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ
เป็นพระมเหสีองค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา
เป็นพญานาคิณีที่มีพระวรกายเป็นสีเขียวตองอ่อน
ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง

 เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พญานาโคบุตรโคดม หรือ พญามุจลินทร์นาคราชเป็นพญานาคราชที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า
ซึ่งมีการกล่าวถึงในพุทธประวัติและกล่าวในพระไตรปิฎก
หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพิเศษแล้ว
พระองค์ได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆ เพื่อแสดงธรรมเทศนา
มีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อธุปปาลนิโครธ ไปยังร่มไม้จิกชื่อ "มุจลินทร์" ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุข อยู่ 7 วัน คราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำๆ
ประกอบไปด้วยลมหนาวตลอด 7 วัน
ได้มีพญามุจลินทร์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา เข้ามาวงด้วยขด 7 รอบ
พร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้า
เพื่อจะป้องกันฝนตกและลมมิให้ถูกพระวรกาย
หลังจากฝนหายแล้ว คลายขนดออก
แปลงเพศเป็นมานพมายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักตร์
ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า
เหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติพระพุทธรูปปางนาคปรก
สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์
เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูเอราปัถถะ
มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู
ปล้องพระนาภี(ท้อง) สีเงินยวง ส่วนพระเศียรเป็นสีทอง
ถ้าในบริเวรประเทศไทยเรา พระองค์มักจะปรากฏ อยู่แถบลุ่มแม่น้ำปิง
บริเวณจังหวัดตาก ลงมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์


 เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคประจำองค์พระนารายณ์หรือพระวิษณุ
ผู้เป็นแท่นบรรทมขององค์พระนารายณ์  
ที่ครอบครองเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม)
เป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ
มีพระวรกายเป็นสีขาว ปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรเป็นสีทอง
มีพระมเหสีคือนางพญาอุษาอนันตนาวดี
เป็นพญานาคิณีประจำองค์พระแม่ลักษมี
ซึ่งพระแม่ลักษมีนี้เป็นพระมเหสีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ
เป็นพญานาคิณีที่อยู่ในตระกลูวิรูปักขะ
ที่มีพระวรกายเป็นสีทองทั้งองค์
รวมทั้งปล้องพระนาภี(ท้อง)และพระเศียรก็เป็นสีทอง
 เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:12 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา


เป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือพระอิศวรเจ้า
น่าจะอยู่ในตระกูลฉัพพะยาปุตตะ
มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู พระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดง
มีพระมเหษีคือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล
ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี มเหสีของพระศิวะเทพ
(ต้องขออภัยหากข้อมูลคลาดเคลื่อน เอาไว้พี่ชานีสึกออกมา เพิ่มเติมใหม่)

หนึ่งในมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามพระองค์ อันได้แก่
พระพรหม  ( ผู้สร้าง)
พระนารายณ์ ( ผู้รักษา) ลัทธิไวษณพ นิกาย นับถือพระองค์เป็นเทพสูงสุด
พระศิวะ (ผู้ทำลาย(ความชั่วร้าย))ลัทธิไศยวนิกาย นับถือพระองค์เป็นเทพสูงสุด
ถ้าสามพระองค์รวมกัน จะเป็นพระตรีมูรติ

อิทธิพลของมหาเทพทั้งสามพระองค์มักจะเกี่ยวข้องกับคนไทยมาช้านาน
โดยเฉพาะช่วงสมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
พระนามของพระองค์ มักจะปรากฎในพระนามของพระมหากษัตริย์
และพระราชวงษ์ รวมทั้งสถานที่สำคัญๆ
เช่น สมเด็จพระรามมาธิบดี....( พระราม - พระนารายณ์)
      สมเด็จพระราเมศวร ( พระราม - พระอิศวร )
      สมเด็จพระนเรศวร ( พระนารายณ์ - พระอิศวร )  เป็นต้น เจ้าของ| โพสต์ 2015-5-24 02:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พญาจันทรคุปต์นาคราชเจ้า

เป็นพญานาคราชประจำองค์พระพิฆเนศ
เป็นพญานาคราชหนุ่ม และเป็นเทพวิศวกรรม แห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา
อยู่ในตระกลูฉัพพะยาปุตตะ
มีพระวรกายสีฟ้า  พระนาภีและพระเศียรเป็นสีทองขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้