ตั้งให้เราเป็นเว็บแรกที่คุณเลือก เก็บเราไว้เป็นเว็บโปรด
สมัครสมาชิก ได้มากกว่าที่คุณคิด เข้าสู่ระบบ
ดู: 56641
ตอบกลับ: 6

เกร็ดความรู้ พญานาคา

[คัดลอกลิงก์]
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย AUD เมื่อ 2013-9-7 22:06องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช แห่งนครคำชะโนด พรหมประกายโลก อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นั้นเป็นองค์พญานาคราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย (เป็นกษัตริย์พญานาคราช ที่ปกครองเหล่า พญานาค ในฝั่งไทย) เป็นเพื่อนกับ

องค์พญานาคาธิบดีศรีสัตตะนาคบาดาล นั้นเป็นองค์พญานาคราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฝั่งลาว (เป็นกษัตริย์พญานาคราช ที่ปกครองเหล่า พญานาค ในฝั่งลาว)


สามารถเทียบเพื่อความเข้าใจนะครับ กับตำแหน่งของมนุษย์ ดังนี้

องค์นาคาธิบดี เทียบเท่า พระเจ้าแผ่นดิน หรือประธานาธิบดี
พญานาคราช-นาคิณี เทียบเท่า นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
นาคา-นาคี เทียบเท่า ผู้ว่าราชการ-คหบดีผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ
นาคผู้-นาคเมีย เทียบเท่า ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ค่อนข้างดี
เงือกผู้-เงือกเมีย เทียบเท่า เหมือนประชาชนทั่วไปทำดีได้-ทำชั่วได้ชั่ว
งูตัวผู้-งูตัวเมีย เที่ยบเท่า ประชาชนทั่วไป แต่จะไม่ค่อยรักษาถือศีลใดๆ
ส่วนจระเข้ ปลา ปู หอย กุ่ง และสัตว์น้ำต่างๆ นั้นเป็นเพียงบริวาร ไม่ได้ร่วมอยู่ในวงศ์พงษ์เผ่า นับสายไม่ถึงกัน

หลายครั้งที่พอมีคนตายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็มักจะบอกว่าพญานาคทำ แต่พญานาคราชนั้นแต่ละพระองค์ต่างก็บำเพ็ญตบะบำเพ็ญเพียรทั้งนั้น และมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จะฆ่าใครทำอันตรายใครๆ ให้เกิดมลทินในองค์ท่านนั้นไม่ง่าย แต่ถ้าเป็นนาคเป็นเงือกซึ่งคล้ายๆ นาคและนาค ซึ่งลักษณะคล้ายพญานาคทำให้คนเข้าใจผิดนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ ครับ


เพิ่มเติมครับ

ใครชอบฝันเห็นพญานาคราชบ่อยๆ เป็นประจำ มีนิมิตบอกให้ไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เมื่อไปแล้วรู้สึกแปลกๆ เย็นๆเหมือนอยู่ในน้ำ ดีใจ เสียใจ ร้องให้ เกิดปิติโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือได้เจอใครที่เราไม่รู้จักมาก่อน แล้วเราร้องให้ ดีใจ ปิติที่เราได้พบเจอกัน แล้วพูดภาษาแปลกๆ ออกมา เพราะนั้นคือสัญญาเก่าของท่านที่ติดตามมาในชาตินี้ครับ ให้เรามั่นสวดมนต์เวลา เช้า04.00 น.เย็น 23.00 น. แล้วแต่สะดวก แล้วนั่งสมาธิ ก่อนสวดมนต์ตั้งขันธ์ 5 ขันธ์ แปด 8 ถวายพระก่อน ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ หรือแบบฉบับตังเอง "ข้าพเจ้าขอ
ตั้งจิตระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน บุญบารมี คุณความดีของข้าพเจ้านาย/นาง.......(บอกชื่อวันเดือนปีเกิด ปีนักกษัต ของตัว) ขอระลึกถึงสายญาณบารมีที่ได้สร้างไว้ ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติและได้บำเพ็ญมา ขอ..............." ตามแต่ตัวเองปรารถนาอธิษฐาน เช่นขอให้รู้ว่าตัวเองคือใคร หรือให้นิมิตเห็น ครับ แล้วนั่งสมาธิ กำหนดจิตให้นิ่ง หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ ถ้าจิตไม่นิ่งให้นึกถึงพระ ให้เห็นเป็นรูปเลย ครับไปเรื่อยๆ ต้องอดทนจะครับไม่ใช่ทำวันเดียวจะเห็นเลย มันขึ้นอยู่กับจิตเราด้วยว่าสะอาดพอไหม เดียวรู้เองครับ


บทคาถาบูชาเจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช


นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)


เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
อะยัง มหานาโค อิทธิมันติ ธุติมันโต อิมิเชกาเลนะ มหานาคัง ปูเชมิ (สวด 3 จบ)


บทคาถาบูชาเจ้าย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)


เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
อะยัง มหานาคี อิทธิมันติ ธุติมันโต อิมิเชกาเลนะ มหานาคัง ปูเชมิ (สวด 3 จบ)


บทคาถาบูชาพญาภังคีนาคราช


นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)


เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา พญาภังคีนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา พญาภังคีนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา พญาภังคีนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
อะยัง มหานาโค อิทธิมันติ ธุติมันโต อิมิเชกาเลนะ มหานาคัง ปูเชมิ (สวด 3 จบ)


บทคาถาบูชาพญานาคทั้งปวง


นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)
สัตตะนาคา นาคะราเช อะหังนาคา วิกรึงคะเร อะงะสะ อะหังนุกา (สวด ๗ จบ)


บทคาถาขอทรัพย์พญานาคราช
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (สวด ๓,๕,๗,๙ จบ)


อธิบายเพิ่ม


หลังจากตั้ง นะโม สามจบ ก็เอ่ยพระนามทูลกระหม่อมองค์ที่เราจะ
สวดอธิฐานขอพรท่าน

"กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธนาคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา เจ้าย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ"
คือเอ่ยพระนามท่านถ้าสวดคนเดียว จะใช้คำว่า อะหัง...(เป็นเอกพจน์)แต่ถ้าพาหมู่...หรือสวดหลายคนก็จะใช้ มะยัง (แปลว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพหูพจน์)
คำลงท้าย...ปูเชมิ (ปูเช...เป็นคำบาลี ที่คนไทยใช้คือ บูชา) ถ้าสวดสาธยาย
คนเดียวต้องใช้คำว่า มิ...(เป็นเอพจน์แปลว่าข้าพเจ้าคนเดียว) แต่ถ้าสวดสาธยาย
หลายคนก็จะใช้คำว่า มะ..(เป็นพหูพจน์ คือสวดสาธยายหลายคน)
คำว่า "ทุติยัมปิ...." แปลว่าแม้ครั้งที่สอง คือย้ำเป็นครั้งทีสอง ข้าพเจ้าก็มี
กาย วาจา และใจเคารพน้อมไหว้ (วันทา) พระองค์ท่านอยู่เหมือนเดิม
คำว่า "ตะติยัมปิ..." ก็เหมือนกัน แปลว่าแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าก็มี กาย วาจา
และใจเคารพน้อมไหว้ (วันทา ) พระองค์ท่านอยู่เหมือนเดิม คือย้ำถึงความศรัทธาของเรา
ทุติ...ก็เหมือน ทวิ...มาจากคำว่าสอง เหมือน ทวิภพ...ก็คือสองภพ หรือเหมือนการเกิน
สองครั้งอย่างนก อย่างสัตว์ที่ออกมาจากไข่ คือเป็นไข่ครั้งหนึ่ง ออกจากใข่ครั้งหนึ่ง
ก็คือพวกเกิดสองครั้งเป็นทวิภพได้เหมือนกัน เหมือน ทวิภาคี คือการเจรจา สองฝ่ายอะไรอย่างนี้
ตะติ...มาจากคำว่าตรัย...ก็คือ สามอย่างพระรัตนตรัย..คือแก้วสามประการ
ของชาวพุทธทั้งหลาย ฯลฯ ส่วนมนต์คาถาท่อนที่สอง...

เมตตัญจะ....................ขอให้พญานาคราชเมตตาเอ็นดู
มหาลาโภ.....................คือประทานโชคลาภใหญ่
ปิโยนาคะ......................คือขอให้เราเป็นที่รักของพญานาค
ขันธปริตตัง...................คือให้ท่านปกป้องค้มครองกายหยาบของเราด้วยเทอญ

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
โพสต์ 2013-9-9 09:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคร้าบ
โพสต์ 2013-9-9 17:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ
โพสต์ 2013-10-11 20:45 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ
โพสต์ 2013-12-14 22:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด

โพสต์ 2015-5-9 17:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณณค่ะ
โพสต์ 2015-5-9 18:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้