ตั้งให้เราเป็นเว็บแรกที่คุณเลือก เก็บเราไว้เป็นเว็บโปรด
สมัครสมาชิก ได้มากกว่าที่คุณคิด เข้าสู่ระบบ

ลูกแก้วมณีนาคา (ธรรมะจักษุนาคา)

[คัดลอกลิงก์]
โพสต์ 2014-6-29 03:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ใครยังไม่มีบ้างครับ
โพสต์ 2014-10-19 08:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์ 2014-10-20 00:25 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์ 2015-4-6 00:47 | ดูโพสต์ทั้งหมด
>> แก้วมณีนาคราช <<


......หรือ“ลูกแก้วพญานาค”หรือบางตำราที่เรียกว่า “แก้วจันทรกาล”เป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคและเกิดขึ้นด้วยบุญญฤทธิ์ของพญานาคนั้นๆ การปรากฏของดวงแก้วประจำกาย มิได้เกิดขึ้นพร้อมการจุติแบบโอปปาติกะของพญานาค แต่จะบังเกิดขึ้นในวัยอันควร เมื่อถึงเวลาที่พญานาคนั้นโตเต็มที่ ก็จะต้องไปจำศีลเข้าฌาณสมาบัติ เพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์ เตรียมรองรับการปรากฏของดวงแก้วมณีประจำกายแห่งตน คล้ายกับการปรากฏขึ้นของดวงแก้วมณีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ


ครั้นถึงคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ ผลของบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตจะรวมตัวกัน ดลบันดาลให้ดวงแก้วมณีของพญานาค บังเกิดขึ้น ดวงแก้วมณีจะเปล่งประกายรัศมีสว่างไสวทั่วทั้งภพบาดาล และบันดาลให้เกิดทิพยสมบัติต่าง ๆ ขึ้นตามกำลังบุญของพญานาค หากเป็นพญานาคองค์นั้นผู้มีบุญญาธิการมาเกิด จะเกิดทิพยสมบัติมากมายกว่าพญานาคอื่นๆ ที่อยู่เดิมคล้ายการจุติของเทวดาเหล่าอื่นๆ พญานาคผู้เป็นเจ้าครองนครองค์เดิมจะต้องสละสมบัติเพื่อให้ท่านผู้ที่มีบุญญาธิการมากกว่า เพื่อครองนครบาดาลแห่งนั้นสืบต่อไป การปกครองในภพบาดาลนั้นถือหลักบุญญาธิปไตย คือผู้มีบุญญาธิการมากกว่าปกครองผู้ที่มีบุญน้อยกว่า
สำหรับอานุภาพของแก้วมณีพญานาค จะคล้ายกับดวงแก้วมณีซึ่งเป็น ๑ ในรัตนะทั้ง ๗ แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ สามารถบันดาลข้าวปลาอาหารทิพย์ ทิพยวิมาน และทิพยสมบัติอื่น ๆ เช่นแก้ว แหวน เงิน ทองต่าง ๆ ตามกำลังบุญ ดวงแก้วมณีนาคราชจึงเป็นของที่รักและหวงแหนของพญานาคมาก เนื่องจากเป็นเครื่องบันดาลเกิดทรัพย์อย่างอื่น เช่น อาหารทิพย์ ทิพย์วิมาน และทิพย์สมบัติต่างๆ แก่พญานาค
นอกจากนี้ แก้วมณีนาคราชยังมีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ใช้ในการจำศีล ทุกๆ ปีพญานาคที่นับถือพระพุทธศาสนาจะตั้งใจจำศีลในช่วงเวลาเข้าพรรษา จำเป็นต้องมีแก้วมณีนาคราชสำหรับบันดาลอาหารทิพย์ต่าง ๆ และป้องกันภัยในระหว่างจำศีลในแต่ละครั้ง หากปราศจากดวงแก้วมณี พญานาคตนนั้นไม่สามารถจำศีลได้
การจำศีลของพญานาคนั้น คล้ายการถืออุโบสถศีลของมนุษย์ เป็นการเข้าฌานสมาบัติ งดเว้นการเสพกาม การเสวยทิพยสมบัติ ๆ อื่นๆ รวมถึงงดเว้นการใช้ฤทธิ์ต่าง ๆ ด้วย เป็นการรักษาใจให้บริสุทธิ์ ทำใจน้อมระลึกถึงพุทธานุสติเพียงอย่างเดียว พญานาคที่เคยเกิดทันในสมัยพุทธกาลในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาจากการโปรดพระพุทธมารดาในวันออกพรรษา และเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ และได้เห็นพุทธานุภาพนั้น ก็จะมีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่พญานาครุ่นหลัง ให้ทำใจน้อมระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ระยะเวลาการถือศีลนั้น พญานาคจะนับตามวันเดือนเกิดและเดือนดับตามจันทรคติของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
แก้วมณีนาคราชเสด็จ
“แก้วมณีนาคราช”เสด็จได้เพราะเป็นวัตถุธรรมชาติที่มีพลังอานุภาพอยู่ในตนเองและมีเทพเทวดารักษามาสถิตดูแลรักษาเนื่องจากเป็นทรัพย์สมบัติของพระศาสนาที่รอเวลาปรากฏขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาซึ่งเทพเทวดาในแต่ละองค์ย่อมมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์และคุณธรรมที่แตกต่างกันไป


จากคำบอกเล่าของผู้ที่พบเห็นการเสด็จของ”แก้วมณีนาคราช” จะเกิดขึ้นในวันคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ จะเห็นดวงแก้วมณีผุดมาจากพื้นน้ำ หรือพื้นดิน(แต่มีน้อย) แล้วพุ่งลอยขึ้นไปเป็นดวงแสงสว่างไสวลอยวนเวียนไปมาแล้วก็หายไปเมื่อไปขุดบริเวณที่หายไปนั้นจะพบแก้วมณีนาคราชดังกล่าว แก้วมณีจะลูกใหญ่เล็กจะแตกต่างกันไป แก้วมณีนาคราชมักปรากฏหรือพบมากในช่วงระหว่างเข้าพรรษา และออกพรรษา ช่วงเวลาอื่นจะพบแต่น้อย
ในอดีตมีครูบาอาจารย์หลายองค์ที่มีแก้วมณีนาคราชดูแลอยู่ทั้งที่มรณภาพไปแล้ว ท่านแก้วมณีนาคราชอยู่และมีที่มาแตกต่างกันออกไป ได้แก่


หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. เมื่อครั้งสมัยที่ท่านยังเยาว์วัยเป็นทารก ขณะที่นอนหลับอยู่ในเปล มีงูตระบองสลาตัวใหญ่มาขดพันอยู่รอบเปล และไม่ยอมให้ใครมาใกล้เปล จนกระทั่งมารดาของท่านหาข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียนมาสักการบูชา พญางูจึงคลายลำตัวออกจากเปลและเลื้อยหายไป ต่อมาเมื่อพญางูจากไปแล้วบิดามารดาทั้งญาติต่างพากันมาที่เปลด้วยความห่วงใยทารกก็ปรากฏว่าเด็กชายปูยังคงนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เหนือทรวงอกของทารกกลับมีดวงแก้วดวงหนึ่งมีแสงรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากสีบิดามารดาของท่านจึงเก็บรักษาไว้จนกระทั่งท่านโตขึ้นได้อุปสมบทบวชเรียนเป็นพระภิกษุ และมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป


หลวงปู่คำคะนิง จุลมณีวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ท่านมีแก้วมณีนาคราชสีเขียวขนาดใหญ่ และประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไว้บูชาจนถึงปัจจุบันนี้
สำหรับครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้แก่ พระอาจารย์บรรลังก์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทยโสธรจ.ยโสธรเป็นศิษย์เจ้าคุณโฮมอดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพฯสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มีลูกแก้วเสด็จมาปรากฏไว้ให้ท่านพระอาจารย์ดูแลเป็นจำนวนหนึ่ง

โพสต์ 2015-4-6 07:15 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์ 2015-4-6 07:27 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุ
โพสต์ 2015-4-28 17:28 | ดูโพสต์ทั้งหมด
อยากบูชาลูกแก้วจังค่ะ บุญจะถึงท่านไหม
โพสต์ 2015-4-30 20:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์ 2015-5-2 07:48 | ดูโพสต์ทั้งหมด
โพสต์ 2015-5-2 16:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้