AUD โพสต์ 2013-9-14 22:53

ฤาษีนาคา

ปู่ฤาษีนาคา
ประวัติปู่ฤาษีนาคา เป็นฤาษีผู้มีตะบะเดชะ บำเพ็ญจนสามารถจำแลงแปลงกาย
เป็นครึ่งคนครึ่งนาคได้ เป็นที่เคารพของปวงชนทั้งหลาย ท่านเป็นฤาษีที่มีเมตตาจิตสูง
ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก และท่านเป็นฤาษีที่มีจิตใจโอนอ่อนมาทางพระพุทธศาสนา
ท่านยังเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนา หากว่าบุคคลใดมีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว
ปู่ฤาษีนาคา จักปกป้องคุ้มครองดูแล ประทานโชคลาภอยู่เนืองๆ

คาถาบูชาปู่ฤาษีนาคา
ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกคุณพระรัตนตรัย คุณบิดา มารดา ระลึกถึงปู่ฤาษีนาคา แล้วภาวนาคาถาบูชาปู่ฤาษีนาคา
" นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะยะมะ "
ผู้ใดมีฤาษีนาคาไว้บูชาหรือศรัทธาในปู่ฤาษีนาคา จักมีโชคลาภเงินทองไม่ขาดมือ มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่อง
หน้าที่การงาน มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ แต่ผู้นั้นต้องมีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสิ่งที่
ปรารถนานั้นต้องเป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยกุศล ปู่ฤาษีนาคาท่านจึงจะคุ้มครองรักษา คุ้มครองดูแลท่าน
ซึ่งในงานไหว้ครูบูรพาจารย์ของวัดทุ่งเว้านั้น จะมีการครอบครูปู่ฤาษีนาคาให้แก่บรรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย
เพราะว่าวัดทุ่งเว้านั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ซึ่งตำนานของแม่น้ำโขงนั้นจะเกี่ยวข้องกล่าวถึงพญานาคอยู่เสมอ
จึงได้มีการบวงสรวงเชิญปู่ฤาษีนาคา มาช่วยคุ้มครองพระพุทธศาสนา ช่วยรักษาดูแลวัดและผู้ที่ศรัทธา
ช่วยสร้างวัดวาให้สำเร็จสมบูรณ์ โดยการดลจิตดลใจให้ผู้คนหลั่งใหลมาทำบุญ ช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนา
จนลุล่วงสำเร็จมาด้วยดีไม่มีติดขัด จนเป็นผลสำเร็จลุล่วงไปอย่างที่เห็นได้ทุกวันนี้

ที่มา http://group.wunjun.com

AUD โพสต์ 2013-9-14 22:59


Metha โพสต์ 2013-9-15 05:00

{:5_166:}{:5_166:}{:5_166:}

morntanti โพสต์ 2013-9-15 08:42

{:5_148:}

majoy โพสต์ 2013-9-15 09:09

{:5_166:}{:5_166:}{:5_166:}

oustayutt โพสต์ 2013-9-15 11:02

สาธุครับ

sriyan3 โพสต์ 2013-9-15 11:44

กราบปู่เจ้าข้า{:5_148:}

Metha โพสต์ 2013-12-14 22:36

http://www.g-pra.com/webboard/showimage.php?table=data&No=238942&date=2011-02-12&data=front

Nujeab โพสต์ 2014-6-29 03:35

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆครับ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ฤาษีนาคา